งานเลี้ยงประจำปี 2561

งานเลี้ยงประจำปี 2561

วันที่ 20 มกราคม 2561 งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทสยามเคมีคัลโลจิสติกส์ ณ บ้านสุขาวดี พัทยา โดยพนักงาน SCL...
การจัดอบรมสำหรับพนักงานทุกคน หลักสูตร “สร้างสรรค์ความคิด พิชิตปัญหาหน้างาน”

การจัดอบรมสำหรับพนักงานทุกคน หลักสูตร “สร้างสรรค์ความคิด พิชิตปัญหาหน้างาน”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานทุกคน โดยจัดอบรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมสัมมนา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและเข้าใจถึงความจำเป็นของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ •...
การจัดอบรมสำหรับพนักงานขับรถ หลักสูตร “การสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน”

การจัดอบรมสำหรับพนักงานขับรถ หลักสูตร “การสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานขับรถทุกคน โดยจัดอบรมในวันที่ 20 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการใช้รถอย่างปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ...
การจัดอบรมคณะกรรมการ ISO หลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015”

การจัดอบรมคณะกรรมการ ISO หลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับคณะกรรมการ ISO โดยจัดอบรมในวันที่ 19 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม SCL LCB WH.3 วัตถุประสงค์ในการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย และแนวคิดพื้นฐานของความเสี่ยง ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001: 2015...