งานเลี้ยงประจำปี 2561

งานเลี้ยงประจำปี 2561

วันที่ 20 มกราคม 2561 งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทสยามเคมีคัลโลจิสติกส์ ณ บ้านสุขาวดี พัทยา โดยพนักงาน SCL...