งานทำบุญบริษัทประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 31 ส.ค. 2562 ณ สาขา LCB WH 1-2 , WH 3 -4.
พนักงาน SCL ทุกคนทำบุญบริษัทร่วมกันและร่วมงานปาร์ตี้รับประทานอาหารร่วมกัน