งานทำบุญบริษัทประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 18 ส.ค. 2561 ณ สาขา LCB WH 1-2 , WH 3 -4.
พนักงาน SCL ทุกคนทำบุญบริษัทร่วมกันและร่วมงานปาร์ตี้รับประทานอาหารร่วมกัน