งานทำบุญบริษัทประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 26 ส.ค. 2560 ณ สาขา LCB WH 1-2 , WH 3 -4.

พนักงาน SCL ทุกคนทำบุญบริษัทร่วมกันและร่วมงานปาร์ตี้รับประทานอาหารร่วมกัน